Laitteistojen vuokraus

Maksa kk-maksua it-laitteiden ostamisen asemesta

Joissain tilanteissa yritykselle on edullisempaa ja vaivattomampaa vuokrata kuin ostaa laitteet itse. Vuokraamme yrityksille seuraavia laitteita ja/tai järjestelmiä:

 • palomuurit
 • palvelinlaitteistot (serverit)
 • varmistuslaitteet

Syynä laitteistojen vuokraukseen on se, että laitteiston hankkiminen synnyttää tietylle ajanjaksolle isomman kertakustannuksen. Lisäksi yllä mainitut laitteet tulee uusia n. kolmen vuoden välein. Tämän vuoksi monet yritykset maksavat mieluummin jatkuvaa kk-maksua, kuin tekevät säännöllisin väliajoin investointeja omiin laitteisiin.

Palomuurien vuokraus

 • käytämme Watchguardin palomuureja
 • ylläpidämme ja seuraamme palomuureista tulevia hälytyksiä
 • asiakas maksaa kk-maksua
 • Datavahti huolehtii, että palomuuri on jatkuvasti up-to-date

Palvelinlaitteistojen vuokraus

 • yrityksen palvelin, jossa virtuaalipalvelimet eri toiminnoille (esim. talous, hallinto, tuotannonohjaus)
 • varalaitteistot, joilla esim. puolitetaan olemassa olevan laitteiston kuormaa ja siirretään investointitarvetta
 • vuokrapalvelimet voivat sijaita joko asiakkaan omissa tiloissa tai Datavahdin tiloissa
 • asiakas maksaa kk-maksua
 • Datavahti huolehtii, että palvelin on jatkuvasti up-to-date

Varmistuslaitteiden vuokraus

 • jos asiakkaalla on oma isäntäpalvelin, jossa on useita virtuaalipalvelimia, tarvitaan usein hyvät varmistukset
 • vuokraamme tähän tarkoitukseen varmistuspalvelimen, joka kopioi asiakkaan toivomalla syklillä kaikki isäntäpalvelimen tiedot
 • varmistuslaitteet voivat sijaita joko asiakkaan omissa tiloissa tai Datavahdin tiloissa
 • asiakas maksaa kk-maksua

Ota yhteyttä ja kysy lisää!