Tietoturva

Huolehdimme yritykseksi tietoturvasta 30 vuoden kokemuksella

Tietoturvasta huolehtiminen on olennainen osa jokaisen yrityksen päivittäistä toimintaa. Tietoturva koostuu useista eri osa-alueista, joista kaikkien tulee olla kunnossa. Sekä GDPR että mm. kirjanpitoon liittyvä lainsäädäntö velvoittavat huolehtimaan tietoturvasta. Huolimaton tai asiantuntematon toiminta tietoturva-asioissa voi johtaa isoihin liiketoimintariskeihin tai sakkoihin. Tietoturvariskit liittyvät myös aineellisiin vahinkoihin, joissa esim. tulipalon, vesivahingon tai laiterikon vuoksi tietoja voi kadota.

Datavahti on hoitanut yritysten tietoturva-asioita jo 30 vuotta. Suosittelemme asiakkaillemme aina tietoturvasta huolehtimista kokonaisuutena, jolloin voidaan varmistaa, että tietoturva-aukkoja ei synny. Koulutamme tarvittaessa yrityksen henkilökuntaa tietoturva-asioissa. Tietoturvan osa-alueita ovat mm.

  • palomuurit
  • virustorjunta
  • langattomien yhteyksien turvallisuus
  • varmistuspalvelu
  • tietovälineiden tuhoaminen (tietokoneet, kovalevyt)
  • valvontapalvelut (laitetilat, järjestelmät)
  • koulutus

Olemme erikoistuneet Watchguard-tietoturvatuotteisiin. Nämä räätälöidään aina asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Olemme asentaneet yli tuhat palomuuria erikokoisiin yrityksiin. Hallitsemme myös vaativat asennukset, joissa yhdistetään useita palomuureja eri paikkakunnalla ja useissa toimipisteissä. Kuka tahansa voi hankkia palomuurin, mutta sen asentaminen vaatii osaamista. Isoimmat tietoturvaongelmat syntyvät juuri palomuurien asiantuntemattomasta asennuksesta.

Langattomat yhteydet ovat aina haavoittuvia ja suojaamattomat langattomat yhteydet muodostavat yritykselle ison tietoturvariskin. Watchguard kattaa myös langattomat tukiasemat ja virustorjunnan. Langattomissa yhteyksissä varaudumme myös etukäteen etätyö-mahdollisuuksiin.

Tietoturvapalvelumme ydintä on asennusten lisäksi reaaliaikainen valvonta ja turvajärjestelmien ns. lokitietojen seuranta. Seuraamme lokitietojen tuottamia hälytyksiä ja kehotuksia jatkuvasti ja reagoimme välittömästi mahdollisiin uhkiin.

Laitetilojen suunnittelulla ja valvonnalla, esim. serverihuoneissa, varmistetaan, että tilojen lämpötilat pysyvät laitteiden toiminnan kannalta oikeina. Suunnittelemme ja toteutamme laitetiloihin jäähdytysjärjestelmät ja lämpötilavalvonnan. Poikkeamista syntyy hälytyksiä, joita seuraamme ja joihin reagoimme.

Myös varmistuspalvelut ovat osa tietoturvaa. Varmistuspalvelun avulla huolehditaan, että yrityksen tiedot kopioidaan yhdelle tai useammalle palvelimelle, joista ne voidaan palauttaa ongelma- tai vahinkotilanteissa. Myös lainsäädäntö velvoittaa yrityksiä huolehtimaan varmistuksista. Varmistuspalveluihin liittyvät palvelimet voivat olla joko yrityksen omissa tiloissa tai Datavahdin palvelimilla tai molemmissa.

Huolehdimme myös yrityksen kaikkien tietovälineiden tuhoamista niiden elinkaaren lopussa. Tällä varmistetaan, että yrityksen tietoja ei löydy mistään esim. kierrätykseen päätyneistä laitteista.

Ota yhteyttä ja hoida yritykseksi tietoturva kuntoon heti!